Administracions de comunitats

SERVEIS INTEGRALS A COMUNITATS DE Les Voltes Real Estate:

 • Assessorament jurídic a la Junta de Govern en matèria Inmobiliaria relacionat amb la Comunitat.
 • Circulars, convocatòries a Juntes, confecció de les Actes y altres temes relacionats amb el normal de funcionament d'una Comunitat i enviament de les mateixes als propietaris.
 • Elaboració del Pressupost de l'exercici, amb l'assignació de quotes.
 • Emissió de rebuts en suport magnètic, segons la normativa 19 del C.B.S. (Consell General Bancari).
 • Gestió d'impagats.
 • Assistència a Juntes de Presidents de Comunitats.
 • Asistencia a Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries.
 • Custòdia de la documentació de la Comunitat.
 • Gestionar el manteniment i conservació del elements comuns de la Comunitat (presentació de pressupostos i contractació de serveis amb companyies de manteniment o servei, si ho sol·licita la Comunitat)
 • Extracte trimestral de Despeses e Ingressos, amb accés codificat per la pàgina web a les comptes de la Comunitat.
 • Tramitacions de subvencions als organismes oficials.

En general, tots els serveis que siguin necessaris per al perfecte funcionament de la Comunitat.

DEMANI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS I LI FAREM UN PRESSUPOST A MIDA